Cilj kolegija je ujednačavanje, unapređivanja i sistematizacija temeljnih informatičkih znanja i koncepata kroz poznavanje osnovnih elemenata informacijskog i računalnog sustava. Studenti trebaju prepoznati primjenu i funkciju osnovnih elemenata informacijskog sustava u poslovnom okruženju te razumjeti njihovu povezanost s računalnim sustavom. Isto tako će razumjeti i moći opisati princip rada školskog računala na razini pojedine logičke cjeline te kategorizirati sistemsku i aplikativnu programsku potporu. Studenti trebaju razumjeti i moći primijeniti osnovne programske konstrukte potrebne za izradu korisničkih aplikacija. Na pragmatičkoj razini osigurat će se mogućnost primjene računala u rješavanju poslovnih zadataka i izradi elementarnih korisničkih aplikacija.

Cilj kolegija Elektroničko poslovanje je upoznavanje studenata s pristupom elektroničkom i mobilnom poslovanju na provedbenoj, upravljačkoj i strateškoj razini.