Kolegij se bavi najnovijim znanstvenim i stručnim spoznajama u području razvoja i primjene ERP sustava u suvremenim organizacijama.