Studenti će dobiti uvid u recentna instraživanja i razvoj komponentno baziranog softvera. Kolegij pokriva ponovno korištene programske uzorke uključujući arhitekturne i uzorke dizajna, programske komponente i objektno orijentirane programske okvire. Kolegij istražuje progranske koncepte koji promoviraju ponovno korištenje programskih arhitektura. Također se razmatra utjecaj objektne tehnologije na dizajn softvera i ponovno korištenje. Tijekom kolegija studenti će dobiti pregled i objašnjenje temeljnih koncepata koji su temelj konstrukcije korisničkog grafičkog sučelja, centraliziranih i distribuiranih aplikacija korištenjem komponenata i srednjeg sloja. Obrađuju se sljedeće arhitekture i tehnologije: Java Swing, applets, JavaBeans, ActiveX, Microsoft's COM, DCOM, COM+, OLE Automation, CORBA, Enterprise JavaBeans. Raspravljat će se o budućim komponentnim konceptima i tehnologijama.