Kroz kolegij Njemački jezik 2 studenti se nastavljaju upoznavati s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na njemačkom jeziku, pri čemu je glavni cilj studentima pružiti znanje stručnog jezika potrebno za kvalitetno praćenje informatičke literature na njemačkom jeziku. Budući da je za ostvarenje tog cilja podjednako potrebno poznavanje leksika, tj. samih sadržaja na njemačkom jeziku kao i jezičnih struktura, značajno mjesto zauzima i utvrđivanje odnosno proširivanje znanja njemačke gramatike. Osim razumijevanja tekstova te sposobnosti iznošenja stručnog sadržaja, značajan naglasak je i na komunikacijskoj vještini, osobito pismenoj komunikaciji na njemačkom jeziku , pri čemu su studenti neposredno motivirani mogućnošću da jezik primjene u određenom poslovnom kontekstu. Time, krajnji cilj kolegija zaokružuje aktivnu uporabu stručnog jezika govor te naročito pisanje - koji prati pasivnu uporabu, dakle razumijevanje slušanog ili čitanog teksta. Kolegij je predviđen za studente sa solidnim predznanjem njemačkog jezika, odnosno onima koji njemački smatraju svojim prvim stranim jezikom te je sadržajno i po složenosti nadgradnja kolegiju Njemački jezik 1.