Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim konceptima financijske matematike neophodnim za razumijevanje i razvoj modela potrebnih za financijski menadžment i poslovne proračune. U okviru kolegija obrađuje se jednostavni i složeni dekurzivni kamatni račun, ispodgodišnje ukamaćivanje, periodske uplate i isplate, kredit, procjene isplativosti ulaganja, amortizacija te anticipativni obračun kamata.


Broj ECTS bodova: 5