Cilj kolegija je usvajanje osnovne terminologije iz pojedinih područja menadžmenta (funkcije menadžmenta, menadžerske vještine i stilovi, upravni menadžment, menadžeri i poslovna etika, međunarodni menadžment i kulturne razlike, žene menadžeri, restrukturiranje poduzeća, korupcija i pranje novca) te razvijanje vještina pismene i usmene komunikacije na engleskom jeziku (u registrima primjerenim za pojedine situacije) koja je u današnjem poslovnom okruženju jedan od neophodnih preduvjeta uspješnosti poslovnih ljudi i njihovih poduzeća.


ECTS bodova: 3