Svrha kolegija je upoznavanje sa principima rada današnjih računala.