Topic outline

 • Zadaci & Raspored

  • Odaberi temu/pitanja (dva ili jedan doktorand)
   • Odredite pitanja, klučne riječi i baze podataka za pretragu
   • Ukratko opišite temu i motivirajte je (200-400 riječi)
   • Rok:  23.5.2016.
  • Napišite protokol pregleda literature (systematic review literature proticol)
   • Pošaljite protokol to 8.6.2016
  • Seminar – prezentacija protokola – 10.6 18:00- skype/adobe connect
   • 5 slides – 10 minuta svaka prezentacija
  • Napišite  članak - pregled literature (Systematic Literature review) 10-12 stranica
   • Pošaljite članak do 17.7.
 • PRIJEDLOG TEME

  Zadatak 1: Prijedlog teme - opiši ukratko prijedlog teme, prijedlog za pitanje, te koje ključne riječi bi koristili. Možete pistai hrvatski ili engleski

 • PROTOKOL

  Zadatak 2:Napiši dokument "review protokol" u kojem se opisuje plan istraživanja prema predavanju

 • systematic review

  Kopiraj članak koji opisuje sistematski pregled literature prema napisanom protokolu