Zadaća 1

Predajte seminarski rad na temu koju ste odabrali. Rok za predaju zadaće je 15.9.2016. do 23:55.