Uvod u projektni menadžment međunarodnih projekata

1. Uvod

 projekt

Projektni menadžment se najčešće upotrebljava u značenju upravljanja i/ili vođenja projekata, ali često je njegova uloga znatno šira. Kroz sljedećih nekoliko poglavlja prikazat ćemo ulogu projektnog menadžmenta u svim osnovnim fazama životnog ciklusa projekta. Za početak ćemo prikazati važnost razumijevanja projektnih ciklusa u znanosti i razvoju, gdje ćemo definirati osnovne pojmove korištene u projektnom menadžmentu te se osvrnuti na različite metodologije provedbe kako znanstvenih tako i razvojnih projekata. Međutim da bismo razumjeli kontekst i ulogu projekata u visokom školstvu, znanosti i inovativnim poduzećima, prikazat ćemo osnovne programe pomoću kojih ih možemo financirati, s naglaskom na europske izvore financiranja. 


Studenti će po završetku ove knjige te nakon sudjelovanja na nastavi biti u stanju:
  • opisati karakteristike osnovnih europskih programa financiranja (npr. Obzor 2020, Erasmus+, COST)
  • razvrstati projektne prijave u prikladne programe financiranja
ishodi