Projektni ciklusi u znanosti i razvoju

1. Uvod

 uvod  U ovoj knjizi prikazani su osnovni koncepti projekata i projektnog menadžmenta. Detaljnije je razrađen koncept projekata u znanosti i razvoju s obzirom da je povezivanje znanstvene zajednice i poduzetničkih subjekata od posebne važnosti za uspješan transfer tehnologije u praksu, a to je danas osnova za stvaranje konkurentske prednosti neke zemlje kada se natječe na globalnoj razini. Osim toga dan je i pregled životnog ciklusa projekta koji se razlikuje ovisno o vrsti projekta.

Studenti će po završetku ove knjige te nakon sudjelovanja na nastavi biti u stanju:
  • definirati projekt i opisati njegove glavne karakteristike 
  • nabrojiti osnovne faze projekta
ishodi