Riječnik pojmova iz upravljanja projektima


Osnovni pojmovi

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

A

Analitički hijerarhijski proces

Analitički hijerarhijski proces (AHP) predstavlja jednu od najpoznatijih i najprovjerenijih kvantitativnih višekriterijskih metoda donošenja odluke kreiranjem i vrednovanjem hijerarhije problema.


Analiza dionika projekta

Analiza dionika projekta podrazumijeva analizu partnera, ciljnih i interesnih skupina i njihovih odnosa prije i za vrijeme trajanja projekta.


Analiza isplativosti ulaganja

Analiza isplativosti ulaganja temelji se na procjeni budućih prihoda i troškova vezanih uz poslovanje, a za koje se koristi jedinstveni pojam tijek novca.
.Analiza problema

Analiza problema je metoda koja se provodi u svrhu detaljnog i jasnog specificiranja problema koji se nastoji riješiti projektom koji se prijavljuje.


C

COST

COST (European Cooperation in Science and Technology) je program projektne suradnje na temeljnom istraživanju od općeg interesa radi stvaranja zajedničkih standarda za cijelu Europu uz financiranje na nacionalnoj razini.


Č

Čisti novčani tijek

Čisti novčani tijek (engl. cash flow) je razlika između novčanih primitaka i novčanih izdataka u određenom razdoblju.


Član projektnog tima

Član projektnog tima (eng. Team memberizvršava specifične zadatke na projektu prema
naputku projektnog menadžera.


Čovjek-mjesec

Čovjek-mjesec je računovodstvena mjera, koja označava ukupne prosječne troškove rada na projektu jednog prosječnog čovjeka u vremenu od mjesec dana.


D

Dionici

Dionici (eng. stakeholders) su direktni korisnici rezultata projekta.


Direktni troškovi

Direktni troškovi su troškovi koji se mogu izravno pripisati projektu i kao takvi su identificirani od strane korisnika u skladu s računovodstvenim pravilima i uobičajenom internom praksomPage:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL