Opis, obaveze i ishodi učenja

Opis

U sklopu ove nastavne cjeline obraditi će se uvod u osnovne teme XYZ. 

Obaveze studenata
Nastavna cjelina traje tjedan dana (16.03.2020 - 22.03.2020.)  u sklopu čega se od studenata očekuje da: 

  • Prouče nastavne materijale
  • Predaju zadaću 1
  • Ocijene svoje znanje testom za samoprocjenu

Ishodi učenja

  • Ishod učenja 1
  • Ishod učenja 2
Last modified: Friday, 13 March 2020, 12:14 PM