Opis, obaveze i ishodi učenja

Opis
U sklopu ove nastavne cjeline obraditi će se uvod u osnovne teme XYZ2. 

Obaveze studenata
Nastavna cjelina traje tjedan dana (23.03.2020 - 27.03.2020.)  u sklopu čega se od studenata očekuje da: 

  • Prouče nastavne materijale
  • Predaju zadaću 2

Ishodi učenja

  • Ishod učenja 1
  • Ishod učenja 2

Last modified: Friday, 13 March 2020, 12:22 PM