O predmetu

o predmetu

ciljCiljevi predmeta

Osposobiti studente za projektni pristup problemima i situacijama u razvojnim i gospodarskim projektima, koji podrazumijeva primjenu metoda i alata koji su karakteristični za projektni menadžment. Nadalje, studenti se trebaju osposobiti za rad u timu pri izradu plana razvojnog projekta, koji sadrži odgovarajući vremenski, strukturni, financijski i marketinški plan kao i plan upravljanja rizicima.

ishodi učenjaIshodi učenja

Studenti će biti u stanju:

 • razumjeti uloge i načina upotrebe projekta u gospodarstvu i razvoju, te značajki pojedinih vrsta projekata
 • primijeniti metode upravljanja projektima, kao i prikladne programske alate
 • izraditi financijski plan i plan upravljanja rizicima na projektu 
 • analizirati i prepoznati kriterija uspješnosti projekata i važnost donošenja pravovaljanih i pravovremenih odluka u pojedinim fazama projektnog ciklusa
 • izraditi osnovne dijelove prijave razvojnog projekta
 • izraditi marketinški plan i plan diseminacije
 • raditi u timu u postupku izrade prijave projekta
 • prezentirati projekt stručnoj publici
 • upotrebljavati materijale za e-učenje za dodatno učenje o projektnom menadžmentu

Kompetencije

ulazne kompetencijeUlazne kompetencije

 • Poznavati osnovne elemente diskretne matematike (relacije, grafovi, mreže) i linearne algebre (matrice) kao i grafove elementarnih funkcija (linearna, eksponencijalna, logaritamska). 
 • Poznavati organizacijsku strukturu i procese u organizaciji.
 • Upotrebljavati osnovne programske alate za obradu teksta i tablično računanje. 
 • Upotrebljavati sustav za e-učenje.

studentsko opterećenjeStudentsko opterećenje

Procijenjeno je da će studentima za savladavanje ovog predmeta trebati 120 sati, što je ekvivalentno 4 ECTS boda.

Procijenjena raspodjela sati po vrstama aktivnosti:

 • Predavanja: 30 h
 • Seminari: 15 h
 • Priprema za kolokvije: 30 h
 • Izrada projekta i evaluacija: 30 h
 • Seminar, vršnjačko vrednovanje i prezentacija: 15h

literaturaObavezna literatura

Projektni ciklusi u znanosti i razvoju. ur. Divjak B., (2009) TIVA-FOI, Varaždin

literaturaDopunska literatura

 • On line self-paced tečajevi na www.projekti.hr - Slobodan pristup
 • Nokes, S.; Major, I.; Greenwood, A.; Allen, D.; Goodman M. The definitive guide to project management. (2003) Prentice Hall, London.
 • Kerzner H., Project management, A systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. (2003) John Wiley & Sons, Inc.

tehnicki zahtjeviTehnički zahtjeviLast modified: Tuesday, 24 September 2019, 10:10 PM