O nastavnoj cjelini

nastavna cjelinaNastavna cjelina: Projekti. Razvojni projekti.

razdoblje izvođenjaRazdoblje izvođenja: 2.5-8.5.2017.

projekti

nastavna cjelinaOpis nastavne cjeline

Uvod o predmetu i načinu rada na predmetu. 
Definicija projekta. 
Pristupi projektnom menadžmentu. 
Faze projekta. 
Projektni ciklus u razvojnim projektima.
Primjeri: IPA, Eureka, gospodarski projekt.

Seminarski radovi o pojedinim tipovima projekata s naglaskom na projekte koji dolaze preko europskih razvojnih fondova. Rad putem on-line tečajeva na portalu www.projekti.hr 

nastavnikNastavnikProf.dr.sc. Blaženka Divjak
način izvođenjaNačin izvođenja nastave/usvajanje znanja

  • 2 h predavanja
  • 1 h seminari
  • ? h e-učenje

ulazne kompetencijePotrebna predznanja/Ulazne kompetencije 
ishodi učenjaIshodi učenjaStudent treba biti u stanju
1. definirati projekt i opisati njegove glavne karakteristike 
2. nabrojiti osnovne faze projekta
3. opisati karakteristike nekih razvojnih projekata (npr. IPA, Eureka, LLP)
4. razvrstati projektne prijave u prikladne programe financiranja
Kompetencije
Planirane aktivnosti studenata
Broj mogućih bodova
Studentsko opterećenjeProcijenjeno je da će studenti u okviru ove nastavne cjeline ...
prema vrstama aktivnosti:
  • organizacija
  • usvajanje znanja
  • provjere znanja
  • komunikacija i interakcija
Preduvjeti za pristup materijalima i aktivnostima u tematskoj cjeliniPreduvjeti za pristup zadatku "Tablica linija financiranja" i samoprocjeni su:
  • pročitana knjiga "Uvod u projektni menadžment"
  • pročitana knjiga "Projektni ciklusi u znanosti i razvoju"  

Last modified: Friday, 26 May 2017, 4:08 PM